Snart 16 og klar for Mopedlappen??

Ta den hos oss!

Våre lærere har lang erfaring i å lære 15-16-åringer å kjøre moped. Dette handler om holdninger i forhold til trafikk, egne ferdigheter, teknisk behandling av mopeden og trafikale utfordringer.

Vi har 7 Yamaha mopeder (Neos og Jog) med automatgir.

Det er viktig at elevene er godt kledd under kjøringen. Hansker og varme klær er en selvfølge.

For de som ikke har egen hjelm er det mulig å få låne hos oss. Men vi ønsker at de har egen fordi den passer elevens hode bedre enn våre!

VIKTIG! HUSK Å SØKE OM FØRERKORT på www.vegvesen.no/dinside

Det kan ta lang tid å få godkjent søknaden da den skal inn på vandelssjekk hos politiet. Om våren og sommeren kan det være stor pågang hos politiet og vandelssjekk kan da ta opp til flere uker.

Viktig Informasjon til deg som ønsker å ta førerkort på moped.

NB!!! Fra 01.01.2017  har Statens Vegvesen innført ny læreplan for mopedførerkort.

Trafikkskolen har fått nye retningslinjer som må følges, myndighetene ønsker å gå vekk ifra modellen der mopedførerkort kun besto av ett kurs.

Nå er den nye læreplanen utformet med trinnvurderinger / tester slik at eleven må bestå dette for å komme til neste trinn. Det er i alt 4 trinn. Det er også nytt at trafikkskolen er begrenset til å kjøre med en til en på trinnvurderinger. Det er ikke tillatt som før å kjøre en gruppe på 3 på trinnvurderinger/tester.

Derfor vil det ikke være mulig å gi en fastpris på mopedførerkort, det avhenger av teknisk ferdighet, øvelsekjøring og motivasjon for å oppnå målene som er satt i læreplanen. Målet til myndighetene er å styrke mopedopplæringen på lik linje med de andre førerkortklassene, slik at det bidrar til 0 visjon om færre skadde og drepte i trafikken.

Moped førerkortet består av fire trinn:
Trinn 1

Trafikalt grunnkurs, mørkedemo, førstehjelp

Trinn 2

Grunnkurs moped – (3 timer teori.)

Teknisk kjøregård – (3 timer praktisk kjøring på Trio med øvelser som bremsing, balanse, unnamanøver og sikkerhetskontroll av mopeden.)

Kjøretimer – (x antall,teknisk ferdighet skal trenes på vei, plassering i veibanen, stoppunkt inn mot veikryss, bakkestart mm.)

Trinnvurdering – (1 time, dette er en vurdering / test der eleven skal kunne mestre grunnleggende kjøretøybehandling slik at oppmerksomheten er god nok til å rettes mot trafikkbildet.)

Kjøretimer – (x antall – hvis eleven ikke mestrer bakkestart, balanse eller en av de andre målene i trinn 2 må det øves mer i kjøretimer, for å bestå trinnvurdering.)

Trinn 3

Kjøretimer – (x antall, eleven skal få trening i kjøring i trafikk, lyskryss, vikeplikt, rundkjøring, forbikjøring, observasjonsteknikk, kjøring på landevei med mer.)

Sikkerhetskurs i trafikk ( 4 timer, en time brukes til planlegging og oppsummering, resterende 3 timer skal brukes til praktisk kjøring. Målet er eleven skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle sin kompetanse slik at ulykker unngås og samhandle med andre trafikanter på ett selvstendig nivå og velge en kjøremåte med lav risiko.)

Trinnvurdering – (1 time, dette er en vurdering / test der eleven skal kunne mestre kjøring trygt i trafikk. Regler skal kunnes og elevene skal kunne kjøre en trafikal rute i bymiljø trygt, sikkert på selvstendig nivå. Hvis lærer må gripe inn f.eks i en vikeplikt situasjon er trinnvurderingen ikke bestått, og det må øves mer i kjøretimer.)

Kjøretimer – (x antall – hvis eleven ikke mestrer å kjøre trygt på ett selvstendig nivå i variert trafikk må det øves mer i kjøretimer.)

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg – ( 4 timer, en time brukes til planlegging og oppsummering, resterende 3 timer brukes til praktisk kjøring.

Målet for sikkerhetskurs på vei er:

Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbebygd strøk og landeveismiljø ved bruk av systematisk informasjonshenting og presis kjøreteknikk. Erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk.

Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Derfor vil det ikke være mulig å gi en fastpris på mopedførerkort, det avhenger av teknisk ferdighet, øvelsekjøring og motivasjon for å oppnå målene som er satt i læreplanen.

Den nye læreplanen for moped er bestemt av Statens Vegvesen / Veidirektoratet. Det er ikke trafikkskolen som utformer læreplanen, men trafikkskolen må forholde seg til læreplan og forskrifter for å utføre mopedopplæring.

I og med det er kommet strengere krav til mopedopplæring oppfordrer vi til at elever øvelsekjører så mye de kan hjemme. Dette vil gi færre timer og en bedre kompetanse.